function tm() { a=new Date(); if(a.getDay()==0) { xq="星期日"; } else if(a.getDay()==1) { xq="星期一"; } else if(a.getDay()==2) { xq="星期二"; } else if(a.getDay()==3) { xq="星期三"; } else if(a.getDay()==4) { xq="星期四"; } else if(a.getDay()==5) { xq="星期五"; } else if(a.getDay()==6) { xq="星期六"; } if(a.getSeconds()<10) { hehe=a.getMonth()+1; s=a.getFullYear()+"年"+hehe+"月"+a.getDate()+"日"+a.getHours()+"时"+a.getMinutes()+"分"+"0"+a.getSeconds()+"秒"+" "+xq; } else if(a.getMinutes()<10) { hehe=a.getMonth()+1; s=a.getFullYear()+"年"+hehe+"月"+a.getDate()+"日"+a.getHours()+"时"+"0"+a.getMinutes()+"分"+a.getSeconds()+"秒"+" "+xq; } else if(a.getHours()<10) { hehe=a.getMonth()+1; s=a.getFullYear()+"年"+hehe+"月"+a.getDate()+"日"+"0"+a.getHours()+"时"+a.getMinutes()+"分"+a.getSeconds()+"秒"+" "+xq; } else if(a.getDate()<10) { hehe=a.getMonth()+1; s=a.getFullYear()+"年"+hehe+"月"+"0"+a.getDate()+"日"+a.getHours()+"时"+a.getMinutes()+"分"+a.getSeconds()+"秒"+" "+xq; } else if(a.getMonth()<10) { hehe=a.getMonth()+1; s=a.getFullYear()+"年"+"0"+hehe+"月"+a.getDate()+"日"+a.getHours()+"时"+a.getMinutes()+"分"+a.getSeconds()+"秒"+" "+xq; } else { hehe=a.getMonth()+1; s=a.getFullYear()+"年"+hehe+"月"+a.getDate()+"日 "+a.getHours()+"时"+" "+a.getMinutes()+"分"+a.getSeconds()+"秒"+" "+xq; } mytime.innerText=s; } setInterval(tm,1000);
添加收藏 | 设为首页 | 联系我们

时政要闻

 • 省 内
 • 国 内
 • 国 外
 • 更多>> 杂志选刊

  特别关注

 • 家 事
 • 国 事
 • 天下事
 • 多彩中原

 • 人 文
 • 历 史
 • 风 俗
 • 工作人员认证

  更多>> 理事之窗

  友情链接

  关于我们 - 人才招聘 - 在线留言 - 联系我们 - 网站地图 - 友情链接
  版权所有:河南秘书网 豫ICP备10202120号-1 地址:郑州市花园路82号 电话:0371-61285821
  E-mail:henanmishu@126.com 本网选用了部分国内外文字资料和图片,敬请作者与本刊联系领取稿酬 技术支持:郑州八度网络